Prostowniki trakcyjne – Benning

Prostowniki trakcyjne „Benning”

Wieloletnie doświadczenie w produkcji baterii trakcyjnych i szereg badań dotyczących ich żywotności wykazały, iż bateria trakcyjna wraz z urządzeniem do jej ładowania stanowią nierozłączny system.

Właściwie dobrany prostownik oraz odpowiednio dobrana technika ładowania są warunkiem koniecznym do zapewnienia ekonomicznie efektywnej eksploatacji baterii trakcyjnej.

Obecnie w przemyśle wykorzystuje się szeroką gamę wózków do transportu wewnętrznego a co się z tym wiąże również i baterii trakcyjnych. Biorąc pod uwagę zadowolenie klienta oraz jakość naszego wyrobu, firma LINK posiada w swojej ofercie szeroką gamę prostowników idealnie dobranych do wyprodukowanych przez nas baterii trakcyjnych.Dzięki bezpośredniej współpracy z firmą Benning, oferujemy prostowniki w pełnie kompatybilne z produkowanymi przez nas bateriami.
Są to prostowniki z serii:
Tebetron Plus oraz Belatron

TEBETRON Puls

Prostowniki trakcyjne Benning

Prostowniki trakcyjne Benning

Ekonomiczny system ładowania baterii trakcyjnych Podczas wielu lat istnienia seria prostowników TEBETRON Puls charakteryzowała się zarówno wysoką niezawodnością jak i generowaniem dużych oszczędności.

Dokładnie opracowana krzywa ładowania Puls oparta na krzywej Wa jest stosowana jako standardowa charakterystyka ładowania. Serię prostowników TEBETRON Puls charakteryzuje zmniejszone zużycie wody, mniejsze wydzielanie się gazów w fazie gazowania oraz mniejszy wymagany prąd początkowy w porównaniu do konwencjonalnej charakterystyki ładowania Wa lub Wsa.

BELATRON

Prostowniki trakcyjne Belatron

Prostowniki trakcyjne Belatron

System ładowania BELATRON, został stworzony aby obniżyć koszty eksploatacji baterii trakcyjnej, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologi zostały zredukowane straty energii i podniesiono efektywność pracy urządzenia.

Wysokowydajne systemy ładowania BELATRON obniżają w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami do ładowania zużycie energii elektrycznej podczas ładowania o 25%. Powoduje to obniżenie kosztów energii i niższą emisję CO2.

Ładując baterię trakcyjną 48V – 500 Ah wysokowydajnym systemem ładowania BELATRON w ciągu 240 dni rocznie (jedna zmiana), zaoszczędza się rocznie w porównaniu z konwencjonalnym urządzeniem do ładowania ok. 1900kWh energii elektrycznej.

Przy wytwarzaniu energii elektrycznej potrzebnej do ładowania baterii dochodzi do wyzwalania 0,512 kg CO2 na 1 kilowatogodzinę. Każda zaoszczędzona kilowatogodzina obniża emisję CO2 i przyczynia się tym samym do ochrony klimatu.

Wskutek zaoszczędzonej energii dochodzi do obniżenia emisji CO2 o 980kg – można ją porównać z emisją CO2samochodu osobowego z silnikiem Diesla (135g CO2/km) na trasie przejazdu długości 7259km.

Ten dystans odpowiadałby w ciągu 230 dni rocznie przejazdowi samochodem osobowym do oddalonego o 16km miejsca pracy (przejazd tam i z powrotem: 32km).

Kalkulacja potrzebnej energii elektrycznej: Kalkulacja potrzebnej energii elektrycznej, kosztów i ilości emitowanego CO2 podczas ładowania baterii trakcyjnych.

1. Sinusoidalny pobór prądu i wysoki współczynnik mocy:

 • obniżają potrzebną moc zasilania sieciowego i tym samym koszty inwestycyjne oraz koszty instalacji
 • obniżają szczytowe wartości prądu i zmniejszają konieczność kompensacji mocy biernej

2. Idealnie wygładzany prąd ładowania:

 • minimalizuje wzrost temperatury w trakcie procesu ładowania
 • przedłuża trwałość baterii trakcyjnej
 • obniża koszty serwisowe konserwacji baterii (odstępy uzupełniania wody)

3. Wysokowydajne systemy ładowania BELATRON spełniają wymogi kompatybilności elektromagnetycznej dla zakresu mieszkalnego i przemysłowego:

 • eksploatacja wysokowydajnych systemów ładowania BELATRON jest nie tylko dozwolona w sektorach przemysłowych (jak w przypadku wielu urządzeń konkurencyjnych) ale również w zakresie biznesu, w zakresie mieszkalnym i w działalności gospodarczej

4. Wysoka korzyść dla klienta poprzez sygnalizację stanu naładowania:

 • Stan naładowania baterii można dobrze rozpoznać z większej odległości poprzez wielkoformatowe kolorowe pola świetlne (sygnalizacja stanu naładowania) – (począwszy od wielkości obudowy WT60). W przypadku mniejszych urządzeń diody LED podają w każdej chwili informację o aktualnym stanie naładowania.

 
  1224487280

  Kategoria: