1990

27 kwietnia, 2020 6:37 pm Published by

Firma Link Zakład Produkcyjno-Usługowy rozpoczęła swoją działalność w momencie tworzenia się nowego ustroju politycznego w Polsce. Początkowo przedsiębiorstwo działało w oparciu o podstawowy park maszynowy, w którego skład wchodziły tylko niezbędne urządzenia. Dzięki przedsiębiorczości oraz doświadczeniom ówczesnego właściciela, była zdolna konkurować z przedsiębiorstwami o ustabilizowanej pozycji na rynku. Pierwotnym obszarem działalności była Polska Południowa.

Categorised in:

This post was written by Mariusz Grymanowski